Beste bewoners van de wijk Bovendonk,

Buurtpreventieteam Bovendonk bestaat momenteel uit 19 actieve leden, maar door allerlei omstandigheden en andere verplichtingen, zijn deze lang niet altijd inzetbaar. Om ook tijdens vakantieperioden voldoende mensen beschikbaar te hebben, streven wij naar 25 leden. Wij zijn dus op zoek naar betrokken medebewoners (m/v) die mee willen doen met ons buurtpreventieteam.

De wijk Bovendonk wordt begrensd door de Bovendonksestraat met aan de noordzijde het terrein van conferentiecentrum Bovendonk en aan de zuidzijde 't Groot Stuk en het terrein rond de nieuwe school. 

Al sinds mei 2012 heeft onze wijk een buurtpreventieteam. Je hebt ons vast wel eens zien lopen in onze gele jassen. Inmiddels is de kern van Hoeven volledig gedekt door buurtpreventieteams en zijn in het buitengebied WhatsApp-groepen actief. Hierdoor is heel Hoeven voorzien van buurtpreventie. Bij elkaar zijn er meer dan 100 inwoners van Hoeven actief met buurtpreventie. Zo maken wij Hoeven minder aantrekkelijk voor criminelen.

En het blijkt echt te werken! Het aantal woninginbraken, vernielingen en overlast is sindsdien belangrijk afgenomen en ook de bewoners zien duidelijke verbeteringen in hun wijk.

Uit de rapportages van onze wijkagent blijkt dat het aantal woninginbraken in Hoeven structureel lager is dan in de ons omringende dorpen.  

Waarom buurtpreventie?

Een veilige en leefbare buurt is niet alleen een zaak van de politie of de gemeente. De politie kan niet overal tegelijk zijn en de gemeente kan alleen de voorwaarden scheppen voor een woonomgeving met een goede veiligheid en leefbaarheid. Maar de veiligheid en leefbaarheid in een buurt wordt vooral bepaald door de bewoners zelf. Buurtpreventie vraagt dus aan alle bewoners om op te letten en actief betrokken te zijn bij hun buurt. 

Wat houdt het lidmaatschap van een buurtpreventieteam in?

Tijdens onze looprondes signaleren we zaken die we bespreken met de bewoners of doorgeven aan gemeente, politie of Woonkwartier. De lijntjes met deze organisaties zijn kort waardoor kleine dingetjes vaak snel opgelost worden. Dit vergroot het woonplezier en ook de veiligheid. 

Het is niet de bedoeling medebewoners te controleren of inbreuk te maken op andermans privéleven en ook zeker niet om eigen rechter te spelen.

Lid worden van ons team?

Misschien iets voor jou? Gemiddeld loop je 3x per 2 maanden een ronde van een uurtje. Het kost je dus weinig tijd. Je loopt iedere keer met iemand anders waardoor je ook de andere teamleden leert kennen. De opzet is om zaken te signaleren en contact te maken met de bewoners van de wijk. Onze looprondes hebben een preventief effect.

Praat er eens over; misschien heeft ook een van je buren interesse en kun je samen lid worden van ons team.

Wij hopen dat je een uurtje per maand kunt vrijmaken en dat wij je binnenkort mogen verwelkomen in ons team. Je krijgt dan een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden.

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie? Neem dan contact op, via onze contactpagina, onder het kopje Algemeen.