Buurtpreventieteam Puitenkuil zoekt versterking!

Beste bewoners van de Puitenkuil,

Buurtpreventieteam Puitenkuil bestaat momenteel uit 16 leden, maar om voldoende mensen beschikbaar te hebben, streven wij naar 25 leden. Wij zijn dus op zoek naar betrokken medebewoners (m/v) die mee willen doen met ons buurtpreventieteam.

De wijk Puitenkuil ligt tussen de Julianastraat, Bovenstraat, Hertog Janlaan en Bovendonksestraat. 

Al sinds mei 2012 heeft Hoeven buurtpreventieteams. Je hebt ze vast wel eens zien lopen in hun gele jassen. In het buitengebied zijn inmiddels WhatsApp-groepen actief. Hierdoor is heel Hoeven voorzien van buurtpreventie.

En het blijkt echt te werken! Het aantal woninginbraken, vernielingen en overlast is sindsdien belangrijk afgenomen en ook de bewoners zien duidelijke verbeteringen in hun wijk.

Uit de rapportages van onze wijkagent blijkt dat het aantal woninginbraken in Hoeven structureel lager is dan in de ons omringende dorpen.  

Waarom buurtpreventie?

Een veilige en leefbare buurt is niet alleen een zaak van de politie of de gemeente. De politie kan niet overal tegelijk zijn en de gemeente kan alleen de voorwaarden scheppen voor een goede leefbaarheid. Maar de veiligheid en leefbaarheid in een buurt wordt vooral bepaald door de bewoners zelf.

Wat houdt buurtpreventie in?

Tijdens onze looprondes signaleren we zaken die we bespreken met bewoners of doorgeven aan gemeente, politie of Woonkwartier. De lijntjes met deze organisaties zijn kort waardoor kleine dingetjes vaak snel opgelost worden. Dit vergroot het woonplezier en ook de veiligheid. Buurtpreventie vraagt ook aan alle bewoners om op te letten en actief betrokken te zijn bij hun buurt. 

Buurtpreventie is dus vooral gezamenlijk de ogen en oren open houden, ook in jouw belang en in het belang van je leefomgeving. Het is niet de bedoeling medebewoners te controleren of inbreuk te maken op andermans privéleven en ook zeker niet om eigen rechter te spelen.

Hoe kun je meedoen?

Meedoen aan buurtpreventie kan iedereen, bijvoorbeeld:

  • Lid worden van het buurtpreventieteam in uw wijk en meedoen met de looprondes in de wijk.
  • Elkaar wijzen op onveilige situaties, opletten en als je het niet vertrouwt, dit melden met zoveel mogelijk gegevens,
  • Gebreken in de openbare ruimte melden

Meldingen

Je kunt bij verschillende instanties onveilige of ongewenste situaties in je wijk melden. 

In dringende gevallen en voor directe noodhulp bel je natuurlijk 112 of als het minder urgent is 0900-8844. Beide nummers zijn dag en nacht bereikbaar. 

Ongewenste situaties of klachten over de woonomgeving kun je melden bij de gemeente of bij Woonkwartier maar ook bij de buurtpreventie, bijvoorbeeld tijdens onze looprondes door de wijk, via ons e-mailadres: buurtpreventie.puitenkuil@gmail.com                                                                                              of via onze gezamenlijke website: www.buurtpreventiehoeven.nl.

Wij bekijken dan samen met jou de situatie, maken zo nodig enkele foto’s en nemen dan contact op met de gemeente of de wijkagent. Wij zorgen er ook voor dat je een terugmelding krijgt, zodat je weet of en zo ja, wat er aan gedaan wordt.

Zie je zaken in je omgeving waarvan je denkt dat wij er iets mee kunnen of vraag je je af wat je er zelf mee kunt, spreek ons gerust aan tijdens onze rondes.

Lid worden van ons team?

Misschien iets voor jou? Gemiddeld loop je 1x per maand een ronde van een uurtje. Het kost je dus weinig tijd. Je loopt je ronde iedere keer met iemand anders waardoor je ook de andere teamleden leert kennen.  De opzet is om zaken te signaleren en contact te hebben met de bewoners van de wijk. Onze looprondes hebben een preventief effect.

Buurtpreventie vraagt om interesse en betrokkenheid van zoveel mogelijk bewoners. Praat er eens over; misschien heeft ook een van je buren interesse en kun je samen lid worden van ons team.

Wij hopen dat je een uurtje per maand kunt vrijmaken en dat wij je binnenkort mogen verwelkomen in ons team. Je krijgt dan een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden.

 

Heb je interesse gekregen of wil je meer informatie?     

Neem dan contact op met ons team,

buurtpreventie.puitenkuil@gmail.com