Zeer geslaagde Buurtactie Verkeersveiligheid

Buurtpreventie Bovendonk, Veilig Verkeer Nederland (VVN), basisschool de Reuzelaar, tweewielerspecialist Carl Veeke, Samenstichting Hoeven, de politie en de gemeente werkten succesvol samen bij de buurtactie Verkeersveiligheid. Ook het weer bleek perfect, volop zon en nauwelijks wind.

Op vrijdagmiddag van 20 januari leek het een beetje feest in de wijk Bovendonk in Hoeven. De beide inritten van de wijk waren versierd met spandoeken en ballonnen. De leerlingen van groep 7 van basisschool de Reuzelaar kregen die middag geen les, maar gingen buiten aan de slag.

Vier groepjes leerlingen gingen onder toeziend oog van de buurtpreventie, 30km-stickers plakken op de kliko’s van bewoners. Ze hebben op die middag bijna 225 stickers geplakt.

Twee andere groepjes leerlingen gingen met mensen van VVN de snelheid van auto’s meten met een laser gun. De hoogst gemeten snelheid was 48 km/h, maar de meesten hielden zich op die vrijdagmiddag keurig aan de snelheid.

Op het schoolplein werden de fietsen van de leerlingen door Carl Veeke gecontroleerd op de deugdelijkheid van verlichting en reflectors.  Zo nodig werden kleine reparaties uitgevoerd en als alles in orde was, kreeg de fiets een certificaat.

Op vrijdag 20 januari organiseerde het buurtpreventieteam Bovendonk, samen met basisschool de Reuzelaar, Veilig Verkeer Nederland, tweewielerspecialist Carl Veeke, de Samenstichting Hoeven en de gemeente een zeer geslaagde buurtactie. Belangrijkste doelen: De weggebruikers meer bewust maken van hun rijsnelheid en het belang van een goede zichtbaarheid/verlichting.

De kinderen hadden een week tevoren een kleurplaat van de 30km-buuractie mee naar huis gekregen en konden daarmee een prijsje winnen. In elke klas werden drie prijzen uitgereikt en verder kregen alle kinderen een aardigheidje.

Wethouder Mollen reikte de prijzen uit in groep 7 en stelde enkele vragen om de verkeerskennis van de kinderen te testen. Zij doen namelijk in april het verkeersexamen.

Tijdens onze looprondes vertellen bewoners ons vaak waaraan zij zich het meeste ergeren in onze wijk. Het hoogst scoren daarbij: Te hard rijdende auto’s, onjuist geparkeerde auto’s en hondenpoep.

De gehele kern van Hoeven is een 30km-zone. Aan het begin van de kern wordt dat met borden aangegeven. Zeker binnen onze wijk is die 30 km/h van groot belang, vooral voor de veiligheid van onze kinderen. De vele bochtige straten maken het onoverzichtelijk. Maar blijkbaar zijn weinig mensen zich bewust van die 30 km-zone. Misschien wordt dat veroorzaakt omdat de wegen in de wijk niet echt zijn ingericht als een 30km-zone.

Vooral in de President Hopstakenlaan en enkele delen van de President van Rijenlaan wordt veel harder gereden dan die toegestane 30 km/h. Dat gebeurt voornamelijk door onze eigen bewoners, zo blijkt uit meerdere waarnemingen.

Met uw medewerking kan de buurtactie een succes worden
U helpt vooral als u, bij het rijden in de wijk, voortdurend rekening te houden met eventueel spelende kinderen en nergens harder rijdt dan 30 km/h.

Wilt u meer doen?

  • Bewoners van andere straten, kunnen bij ons nog steeds de 30km-stickers aanvragen.
  • U kunt ons bereiken via de contactpagina van deze website:
  • U helpt ook door verkeersonveilige punten in de buurt te melden op: meldpuntveiligverkeer.nl.