Wij zijn het vierde buurtpreventieteam in Hoeven (gemeente Halderberge), genoemd naar de voormalige wijkvereniging De Puitenkuil.

Ons werkgebied ligt tussen Julianastraat, Bovendonkssestraat, Hertog Janlaan en Bovenstraat.

Het team bestaat momenteel uit 18 bewoners van deze wijk.

Samen met en voor de bewoners en in samenwerking met de wijkagent, gemeente Halderberge en Woonkwartier staan wij, net als onze collega-teams, voor de volgende doelen:

  • Verbeteren van saamhorigheid, leefbaarheid en veiligheid in de wijk
  • Zo min mogelijk criminaliteit
  • Minder schade door vandalisme
  • Allerlei vormen van overlast beperken
  • Verbeteren verkeersveiligheid