Bewoners vertelden ons regelmatig dat zij de bosjes van het groene hart te hoog en te dicht vinden en dat dit een gevaar vormt voor de veiligheid van hun kinderen.

Samen met de opzichter van de gemeente zijn wij ter plekke gaan kijken en ook hij kwam tot de conclusie dat er op korte termijn alvast flink moet worden uitgedund en gesnoeid en dat we daarmee niet moeten wachten tot de bouw van de waterberging onder het groene hart is afgerond (medio 2016).

Wel vroeg de gemeente ons om vooraf de direct betrokken bewoners naar hun mening te vragen. Dat hebben we gedaan door met een enquête tangs de deuren te gaan. Daaruit bleek dat vrijwel iedereen instemde met het snoeiplan, zie afbeelding. Op een plek mocht er van de bewoners niet gesnoeid worden.

In week 3 van 2016 gaat de gemeente snoeien en rooien volgens dat deel van het snoeiplan dat kan rekenen op de steun van de bewoners.