Wij zijn het buurtpreventieteam in het centrum van Hoeven (gemeente Halderberge). Het beslaat een gebied waar de wijkverenigingen De Flierefluiters, Akkerlingen en De Luienhoek actief zijn. Ons team bestaat uit 29 bewoners uit deze wijken, die zich als vrijwilligers inzetten om de wijk leefbaar en veilig houden. Dat doen wij samen met en voor de bewoners en in samenwerking met de wijkagent, de gemeente en Bernardus Wonen. Onze doelen:

  • Zo min mogelijk criminaliteit,
  • Minder schade door vandalisme,
  • Allerlei vormen van overlast beperken,
  • Verbeteren verkeersveiligheid,
  • Verbeteren saamhorigheid en het gevoel van veiligheid.