Buurtpreventie doe je samen

Beste inwoners van Hoeven,

Al sinds mei 2012 heeft Hoeven buurtpreventieteams. Je hebt ons vast wel eens zien lopen in onze gele jassen. Inmiddels is de kern van Hoeven volledig voorzien van buurtpreventieteams en zijn in het buitengebied WhatsApp-groepen actief. Hierdoor is heel Hoeven voorzien van buurtpreventie.

En het blijkt echt te werken! Het aantal woninginbraken, vernielingen en overlast is sindsdien belangrijk afgenomen en ook de bewoners zien duidelijke verbeteringen in hun wijk.

Uit de rapportages van onze wijkagent blijkt dat het aantal woninginbraken in Hoeven structureel lager is dan in de ons omringende dorpen.  

Waarom buurtpreventie?

Een veilige en leefbare buurt is niet alleen een zaak van de politie of de gemeente. De politie kan niet overal tegelijk zijn en de gemeente kan alleen de voorwaarden scheppen voor een goede leefbaarheid. Maar de veiligheid en leefbaarheid in een buurt wordt vooral bepaald door de bewoners zelf.

Buurtpreventie doe je samen en vraagt alle bewoners om op te letten en actief betrokken te zijn bij hun buurt. Buurtpreventie is dus vooral gezamenlijk de ogen en oren open houden, in uw belang en in het belang van uw leefomgeving. Het is niet de bedoeling medebewoners te controleren of inbreuk te maken op andermans privéleven en ook zeker niet om eigen rechter te spelen.

Hoe kunt u meedoen?
Meedoen aan buurtpreventie kan iedereen, bijvoorbeeld door:

  • Lid te worden van ons buurtpreventieteam en mee te doen met de looprondes in de wijk;
  • Lid te worden van een buurtpreventie WhatsApp-groep in uw wijk;
  • Elkaar te wijzen op onveilige situaties, op te letten en als u het echt niet vertrouwt, dit direct te melden bij de politie, met zoveel mogelijk gegevens;
  • U aan te melden voor Burgernet;
  • Uw tips of suggesties over verbeterpunten in de wijk aan ons door te geven via onze contactpagina.

De looprondes door de wijk vormen de basis van onze activiteiten. Elk lid loopt eens per drie of vier weken. Op die manier loopt er meerdere keren per week een team, altijd met twee teamleden.

Lid worden of eerst meer informatie vragen?

  • Ga naar onse contactpagina, die vindt u onder het tabblad 'Algemeen';
  • Vul daarop uw naam en e-mailadres in;
  • Geef in uw bericht aan aan voor welk van de teams u zich wilt aanmelden, of vermeld alleen de straat waar u woont. De coordinator van het betreffende team neemt dan contact met u op.

Wij hopen dat u iets van uw tijd kunt vrijmaken en dat wij u binnenkort kunnen verwelkomen in een van onze teams. U krijgt dan vooraf een introductiecursus van twee avonden (gratis) en uiteraard de verdere benodigdheden. Heeft u interesse gekregen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op, via onze contactpagina.