Minder criminaliteit

Onze wijkagent maakt enkele keren per jaar een gedetailleerd overzicht van de criminaliteitscijfers van de verschillende delen van Hoeven. Daarin staan woninginbraken, diefstal van of inbraken in auto's, inbraken in schuren, garages en bedrijfspanden, aanhoudingen en overlastmeldingen. Onze wijk scoort daarin opvallend gunstig en er is een duidelijke afname sinds wij zijn gestart met buurtpreventie.

Samenwerking

Wij werken goed samen met de wijkagent en de gemeente. Men pakt onze meldingen effectief op en lost deze meestal snel op. Ook krijgen wij tips als er iets speelt in de wijk en bepaalde punten extra aandacht vragen.

Sinds onze start heeft de gemeente op ons verzoek al veel kleine en grotere gebreken verholpen, waardoor onze wijk zichtbaar verbeterd is. Daardoor nemen indirect ook de overlast en de criminaliteit af.

Bewoners zijn blij met geel op straat

Van bewoners horen wij regelmatig dat zij merken dat de wijk vooruit is gegaan. Zij ervaren minder overlast, zien ook minder hondenpoep op straat, vinden de wijk beter opgeruimd en voelen zich wat veiliger. Ook de betere straatverlichting sinds begin 2013 draagt bij aan dat veiligheidsgevoel. In 2012 heeft ons team zich daar sterk voor gemaakt en daarop bij de gemeente herhaaldelijk aangedrongen.