Wij zijn het buurtpreventieteam van de wijk Bovendonk in Hoeven (gemeente Halderberge). Ons team bestaat uit 19 bewoners van de wijk, die zich als vrijwilligers inzetten om de wijk leefbaar en veilig houden. Dat doen wij samen met en voor de bewoners en in samenwerking met de wijkagent, de gemeente en Bernardus Wonen. Onze doelen:

  • Zo min mogelijk criminaliteit,
  • Minder schade door vandalisme,
  • Allerlei vormen van overlast beperken,
  • Verbeteren verkeersveiligheid,
  • Verbeteren saamhorigheid en het gevoel van veiligheid.